جوانی

جوانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حضرت مهدی» ثبت شده است

از وظایف منتظران

از وظایف منتظران

بیایید زینتِ صاحب الزمان باشیم

یکی از وظایف اساسی و اصلی ما مسلمانان، مخصوصا شیعیان این است که جوری رفتار کنیم تا امام زمان ازما دل چرکین و ناراحت نشن!

این وظیفه را امام صادق این جوری برای ما بیان میکنن:

چرا منتظر؟؟

ﭼﺮﺍ ﻣﻨﺘﻈﺮ؟؟

تا حالا فکر کردین چرا حضرت مهدی را منتَظَر می نامند؟!

جواب این سوالو امام باقر علیه السلام می فرمایند:

1- ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺮﺍﻯِ ﺍﻭ ﻏﻴﺒﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ؛

2- ﺍﻓﺮﺍﺩِ ﻣﺨﻠﺺ ﻭ ﭘﺎﻙ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭِ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ؛

3- ﺍﻓﺮﺍﺩِ ﺷﻜّﺎﻙ ﻭ ﻣﺮﺩّﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ؛

4- ﻭ ﻣﻨﻜﺮﺍﻥ، ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

5- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﻗﺖ (ﻇﻬﻮﺭ) ﺑﺴﻴﺎﺭﻧﺪ؛

ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ...

برگرفته از:

کتاب1001نکته پیرامون امام زمان(عج)