جوانی

جوانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امام باقر علیه السلام» ثبت شده است

چرا امام چهارم ، «سجاد» لقب یافت؟


چرا امام چهارم ، «سجاد» لقب یافت؟


امام سجادجابر جعفی از حضرت باقرالعلوم علیه السلام بازگو می کند که فرمود:
- پدرم، هیچ یک از نعمت های الهی را یاد نمی کرد، مگر آنکه سر به سجده می نهاد .

چرا منتظر؟؟

ﭼﺮﺍ ﻣﻨﺘﻈﺮ؟؟

تا حالا فکر کردین چرا حضرت مهدی را منتَظَر می نامند؟!

جواب این سوالو امام باقر علیه السلام می فرمایند:

1- ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺮﺍﻯِ ﺍﻭ ﻏﻴﺒﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ؛

2- ﺍﻓﺮﺍﺩِ ﻣﺨﻠﺺ ﻭ ﭘﺎﻙ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭِ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ؛

3- ﺍﻓﺮﺍﺩِ ﺷﻜّﺎﻙ ﻭ ﻣﺮﺩّﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ؛

4- ﻭ ﻣﻨﻜﺮﺍﻥ، ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

5- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﻗﺖ (ﻇﻬﻮﺭ) ﺑﺴﻴﺎﺭﻧﺪ؛

ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ...

برگرفته از:

کتاب1001نکته پیرامون امام زمان(عج)