جوانی

جوانی

۱ مطلب با موضوع «امام جعفر صادق علیه السلام» ثبت شده است

چرا مذهب شیعه را مذهب جعفری می نامند؟

چرا مذهب شیعه را مذهب
جعفری می نامند؟

چرا مذهب شیعه را علوی نمی نامند؟

مگر گفته نمی شود شیعه حضرت علی علیه السلام پس چرا به شیعه جعفری می گویند؟!!


ما شیعیان معتقدیم که همه امامان از یک نور هستند و دانش آنها یکسان است. امام پیشین دانش‌هایی را که از پدر خویش دریافت کرده بود، به فرزند خویش منتقل می‌کرد و در مقام علم و فضیلت، هیچ امامی بر امام دیگر برتری نداشت. هر کدام بنابر موقعیت زمان و مکانی که داشت، وظایف خود را به انجام رساند، مثلاً در زمان حضرت علی
علیه السلام، دورانی اقتضا می‌کرد حضرت خانه‌نشین شود و در حکومت دخالتی نکند، اما در زمانی دیگر با هجوم مردم برای بیعت، به امر حکومت اقدام نمود.